MK
Клиент: Дивна Пешиќ
Технологија: PHP, MySQL, Flash, Javascript
 
Клиент: Silhouette
Технологија: PHP, MySQL, Javascript
 
Клиент: Ресторант Маргер
Технологија: PHP, MySQL, Flash, Javascript
 
 
Клиент: Амс
Инфо: Дизајн концепт
Клиент: Кола
Технологија: PHP, MySQL, Flash, Javascript
Инфо: Во соработка со маркетинг агенцијата Кликер
Клиент: Skopje Fashion Week
Технологија: PHP, Flash, Javascript
 
Клиент: 37100
Технологија: PHP, Xml, Javascript
 
Клиент: nXo
Технологија: PHP, Javascript
 
Клиент: НВСП
Технологија: PHP, Javascript
Инфо: Во соработка со маркетинг агенцијата Кликер
Клиент: Фабрика
Технологија: PHP, MySQL, Javascript
 
Клиент: Хотел Амбасадор
Технологија: PHP, MySQL, Flash, Javascript
 
Клиент: Кликер Маркетинг
Технологија: PHP, Flash, Javascript
Инфо: Во соработка со маркетинг агенцијата Кликер
Клиент: Бадуко
Технологија: PHP, MySQL, Flash, Javascript
Инфо: Во соработка со маркетинг агенцијата Кликер
Клиент: Беташпед
Технологија: PHP, MySQL, Javascript
 
Клиент: Амбасадор Мак
Технологија: PHP, MySQL, Javascript
 
Клиент: Апликанано
Технологија: PHP, MySQL, Javascript